11. 12. 2014

Jasne definované vzťahy / Precisely defined relationshipsDnes nebude treba veľa slov. Stačí tento citát: "Požadujeme posilnenie rodinnej jednotky, ako neodmysliteľného základu zdravej spoločnosti. K uskutočneniu tohoto cieľa ďalej požadujeme, aby bolo materstvo pozdvihnuté zo zneuznanej pozície do pozície, keď je materstvo najvznešenejším poslaním na ktoré môže žena ašpirovať. Veríme, že zdravá a usporiadaná spoločnosť vyžaduje stabilnú rodinnú jednotku, s jasne definovanými vzťahmi medzi pohlaviami, ako aj medzi rodičmi a deťmi. Rovnako veríme, že muži a ženy majú v spoločnosti odlišné, ale vzájomne sa doplňujúce úlohy a tak ako je muž živiteľom rodiny, matka je udržiavateľkou domova."