16. 10. 2013

By George...! (Gershwin) and by Stanislav...and more. Music videos.

[slovenský text nižšie]
Vlado Godar, whom I mentioned in previous postings, is also a "behind the scenes" magician. He puts  things, events and people together quite often. The results are mostly excellent. Years ago he persuaded me to get together and play with a young violin player, because he was sure we'd hit it off.

Once again he was right and the result was great. Stano Paluch is an extremely talented musician and since our first meeting we worked together many times, created a Tango group, played many concerts in Europe and USA, made recordings and had a lot of fun.

In July 2013 we played at the Mazal Tov festival in Kosice, Slovakia. On of the pieces was a 17 minute Gershwin pastiche that I arranged, in which Stanko played and improvised with a little help of a string orchestra Musica Cassovia. This is a live video from the event. As Mazal Tov was a Jewish Culture Festival, the Gershiwn pastiche swerves a bit towards Klezmer at the end. Stanko, of course, handles that with a bravura as well. Enjoy. More music below.At the same concert, cello soloist Jozef Luptak premiered my own composition Lurking of a Purple Demon. The title of the piece reflects the bizarre period of my life when I wrote it. Enjoy as well.


-------------------------------
Vlado Godár, ktorého som spomínal v predošlých postingoch, je taký kúzelník za scénou. Veľmi často a so skvelými výsledkami dáva dokopy ľudí, veci a udalosti. Pred rokmi ma presvedčil aby som sa zoznámil a zahral si s mladým huslistom, lebo bol presvedčený, že si "sadneme".

Nemýlil sa a výsledok bol skvelý. Stano Palúch je výnimočne nadaný hudobník a od prvého stretnutia sme spolupracovali veľakrát. Založili sme Triango, odohrali veľa koncertov a nahrávok a zažili veľa srandy.

V júli 2013 sme hrali na festivale Mazal Tov v Košiciach. Jednou zo skladieb bola mnou aranžovaná 17-minútová zmes Gershwinových tém, na ktoré Stanko improvizoval s pomocou sláčikového orchestra Musica Cassovia. Toto je živé video z koncertu. Keďže to bol festival židovskej kultúry, gershwinovská zmes sa na záver zvrtne trošku klezmerovským smerom. Aj to zvláda Stanko bravúrne.

Na tom istom koncerte odznela aj moja skladba Lurking of a Purple Demon, premiérovaná violončelistom Jozefom Luptákom. Názov odráža podivné obdobie môjho života, v ktorom som ju napísal.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára