4. 11. 2013

Upcoming concerts / Nadchádzajúce koncerty

English text below

Moje skladby sa hrajú naživo pomerne často, momentálne napríklad v Taliansku, Hong Kongu, Grécku a Slovinsku. Občas ma dokonca pozvú, aby som ich hral alebo dirigoval. Alebo, ako to bude o asi 10 dní, aj jedno, aj druhé. Nestáva sa to často a je to celkom veľká udalosť pre skladateľa - budem mať za jeden večer hneď tri premiéry. Budem ich všetky dirigovať a v jednej z nich budem hrať aj klavírne sólo.

Niekoľko detailov:

Koncert bude v Dome umenia v Košiciach, 14. novembra 2013 o 19.00

Program:

The Tango
pre klavír a orchester (2013)
svetová premiéra


Battle from a Distance
symfonická báseň (2004)
prvé verejné prevedenie

Tu si môžete celú skladbu vypočuť
Tu si môžete pozrieť ako sa nahrávala na Slovensku
A tu si o nej môžete prečítať nejaké zaujímavosti

P. I. Čajkovskij: Piková dáma
orchestrálna suita (zaranžoval a inštrumentoval som ja)

Tu si môžete vypočuť úryvky
Tu si môžete pozrieť dokument o nahrávaní na Novom Zélande
A tu sú poznámky o skladbe

Ak žijete v Košiciach, máte šťastie. Ak nie, existuje priame letecké spojenie z Viedne. A z Levoče ide autobus. Aj z Humenného. Tak sa vidíme.

Upcoming concerts


My works get performed live rather often, currently it's Italy, Hong Kong, Greece and Slovenia and sometimes I even get invited to perform them - either as a pianist or a conductor. Or as it is the case in about 10 days, both. It doesn't happen too often and it's quite an event for a composer - I'll have three premieres in one night, I'll be conducting all of them and playing piano in one of them.

A few details:

The concert will take place in the House of Arts in Kosice, Slovakia on November 14th, 2013 at 7 pm.

On the program:

The Tango
for piano and orchestra (2013)
world premiere

Battle from a Distance
symphonic poem (2004)
first public performance

You can listen to the entire piece
You can watch how it was recorded in Slovakia
You can read some interesting program notesP. I. Tchaikovsky: Queen of Spades
orchestral suite (arranged and orchestrated by yours truly)

You can listen to a few excerpts
You can watch documentary about how it was recorded in New Zealand
You can read the program notes

If you live in Kosice, you're lucky. If not, there is a direct flight to Kosice from Vienna. Hope to see you there.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára